Dolgozunk tovább!Tisztelt választó! Szeretném megköszönni a szombati parlamenti választásokon rám leadott szavazatokat, a bizalmat és a kiállást pártunk és az elvhű magyar politizálás mellett!

Szándékosan vártam egy kicsit, hogy ne forró fejjel, indulatosan értékeljem az eredményt, mivel fontos, hogy e vízválasztónak is mondható időszakban higgadtan és felelősségteljesen nyilatkozzunk meg.

Tény, hogy a választás az MKÖ-projekt számára nem hozta meg a várt áttörést. A fiatal titánok és az ex-hidasok által táplált remény falsnak bizonyult, a fiatal és új választók masszív mozgósítása és a hidasok nagyszámú átszavazása csupán hiú ábránd maradt. Kiderült, hogy kizárólag az MKP kemény magja képes komoly számbeli erőt felmutatni, ami sajnos önmagában továbbra is kevés és  - ami a legborzasztóbb - egyre zsugorodik!

Az asszimiláns, vegyes politika leszoktatta a magyarokat a gerinces kiállásról. Fals világpolgári eszményképek jelentek meg követendő példaként, a szabados média által gerjesztett, gyakran álproblémák fontosabbá váltak, mint a gyökerek, az identitás, a nemzethez tartozás, a konzervatív értékrenden alapuló egészséges világlátás. Gyöngült a nemzeti immunrendszerünk és már sajnos nem természetes reakció az, hogy a bajban ösztönösen összezárunk.

A magyarajkú, részben talán még magyar identitású választók nagy része, minteg 40%-ka már nem a nemzeti elvet követte a pártválasztásnál, hanem polgári alapon választott olyan pártot, amelyet a siker legvalószínűbb letéteményesének gondolt. Mert az újkapitalista, oligarchisztikus világ már nem jóra és rosszra osztja az embereket, hanem sikeresre és sikertelenre, azaz "lúzerre". És valljuk meg őszintén, hogy melyik fiatal tizen-huszonéves akar lúzer lenni? Egyik sem! Talán ezért nem is működött a nagy csinnadrattával beharangozott "újkezdetes" mozgósítás.

A gerincesség, a tisztesség, a becsületesség sajnos manapság a fiatalság értékrendjében csupán a gazdagság, sikereség és menőség után foglal helyet. De azért nem mindenkinél. Szerencsére! Meg hát, ismerjük Churchill sarkos véleményét: aki fiatalon nem liberális, annak nincs szíve, aki pedig idősebb korában nem konzervatív, annak nincs esze! Én is így gondolom. Számunkra a megtartó erő egyértelműen a hit, a nemzet és a becsület!

Ami a jövőt illeti: egyértelmű, hogy amennyiben nem csökkentik a bejutási küszöböt a nemzetiségi politikai szubkjektumok számára, vagy nem módosítják a választási rendszert olyanra, mint például a magyarországi, ahol nemcsak az országos listás szavazás eredményeként szerezhető parlamenti mandátum, de az egyes regionális választókörzetekből is, akkor nem marad más lehetőség, csupán az "anyahajó" megoldás. Hogy ez mit takar? Azt, hogy minden magyar politikai szubjektum a választáson elért preferenciaszavazatai arányában nominál jelölteket az MKP listájára, amely így egyedüliként indulna az országos megmérettetéseken, azaz az europarlamenti és a szlovákiai parlamenti választásokon. Az egyéb választásokon pedig ésszerű megegyezések szükségesek a pártok között a lehető legjobb eredmény elérésének érdekében, minden községben, városban, megyében az adott lehetőségekhez és esélyekhez mérten.

Aki osztja a véleményemet, van kedve és ereje megpróbálni változtani Komárom, a szélesebb régió és az ország dolgain, az jelentkezzen az újjászerveződő komáromi MKP-alapszervezetbe! A Tiszti pavilonban van a járási irodánk, ahol a hétköznapok bármelyikén leadhatja az mkp honlapjáról letölthető jelentkezési kérelmet.

Dolgozzunk tovább keményen, legyünk mi az alapja a fokozatosan kialakuló egységnek, tegyük közösen jobbá, szebbé városunkat, régiónkat és országunkat! Legyünk jó patrióták, legyünk Közép-Európa legnagyobb és legdicsőbb nemzetközösségének büszke tagjai!

Králik Róbert, az MKP komáromi parlamenti képviselőjelöltje

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi