8. testület - szúnyoginvázió


A komáromi képviselő-testület 8. ülésére 2019. június 27-én 13 órától került sor.

Számos fontos és fajsúlyos kérdés terítékre került a mai az ülésen, de a közembert talán leginkább a légi szúnyogirtás lefújása kapcsán, a közösségi és online médiában kialakult szinte már hisztérikus helyzet megoldása érdekelte valószínűleg a leginkább, hiszen ezt szó szerint a bőrén érzi. Az ülés elején a polgármester előrehozatta a szúnyog-témát első pontnak és levonatta a Com-Média városi médiacég (városi TV és Komáromi Lapok) ügyvezetői posztjára kiírt versenypályázat kiértékelését arra hivatkozva, hogy a kiírás nem volt összhangban a cég alapító okmányában foglaltakkal, ott az szerepel, hogy csak főiskolai végzettséggel rendelkező személy vezetheti a céget, a pályázati kiírás viszont megengedte a középiskolai végzettséget is. Mindezen történések folyományaként vagy megismétlik a pályázatot, vagy marad a posztján az eddigi megbízott igazgató, Czékus Péter.
A szúnyogirtással kapcsolatban a polgármester felvezetőjében elmondta, hogy a légi permetezést nem csupán a petíció miatt vetették el, az üggyel kapcsolatban feljelentést tett valaki, vagy valakik. Elmondása szerint tudatában van annak, hogy a többség szeretné a légi gyérítést, de az egészségügyi rizikók miatt neki kell vállalnia a felelősséget, így amíg nem látja bizonyítottnak, hogy a vegyszeres légi beavatkozás nem káros, addig nem engedélyezi a dolgot.
Horváth Attila ellenezte a légi permetezést az egészségügyi kockázata miatt, Knirs Imre a szakemberek véleményére bízná a döntést és nem internetes szavazások eredményére. Marek Anton, volt polgármester elmondta, hogy 2012-ben is ilyen súlyos volt a helyzet és ő akkor megrendelte a légi permetezést, és semmi egészségkárosodás nem történt, hiszen egészségkárosító szert nem is engedélyeznek az illetékes közegészségügyi szervek. Szerinte szükség van a légi permetezésre.
A polgármester a 2012-es légi szórást a földi irtást végző vállalkozó véleményére hivatkozva nem tartotta eléggé hatékonynak, ráadásul hét év alatt változhatott a különböző vegyszerekhez való közegészségügyi viszonyulás. Vetter János egyetértett a polgármester lépésével, viszont kritikával illette a város kommunikációját az üggyel kapcsolatban. Gajdáč Ondrej szerint vannak városok, amelyek elutasították a légi permetezést és vannak olyan önkormányzatok, ahol ezt meglépték. Sebő Zsolt szerint ha földi úton permetezhetnek Komáromban, akkor azonos szerrel légi úton miért nem? Szerinte az a petíció, amely nem felel meg a törvényi követelményeknek, azt nem kell elfogadni, hiszen akkor bármilyen testületi döntés kapcsán száz egynéhány ember úgymond vétózhat. Továbbá a város kommunikációját ő is elhibázottnak tartotta és a lakosság nevében kérte, hogy a város tegye közzé a petíciót aláírók névsorát. A polgármester elutasította a petíciót aláírók nevesítését. Varga Tamás elmondása szerint a légi beavatkozást az ügyészségi feljelentés kézhezvétele után állítottak le. Továbbá azt is, hogy földi és a légi gyérítést is azonos szerrel végzik, mégpedig a Rotryn 50 elnevezésű anyaggal. Keszegh Margit szerint erről a kérdésről nem kellene szavazni, a szúnyogirtás nem lehet a demokrácia tárgya, szerinte is a szakemberek kell, hogy döntsenek ez ügyben.
Andruskó Imre szerint a kipufogógázok sem egészségesek, mégsem tiltják be a közúti közlekedést pár száz ember tiltakozása nyomán. Szerinte a városvezetés részéről most elhangzott érvelés nincs összhangban a korábbi városházi és az egyik 4KN-es képviselő online kommunikációjával. További fontos szempont, hogy a szúnyogok is veszélyesek az egészségre, számos kórt terjesztenek, ráadásul a turizmus szempontjából sem túl áldásos a túlszaporodásuk. Less Károly szerint a megelőzésre kellene elsődlegesen koncentrálni. Soós Tibor, a komáromi permetezést végző cég képviseletében elmondta, hogy a biológiai beavatkozás sem biztos, hogy teljesen veszélytelen, hiszen az adott lárvaölő ágens is mutálódhat a természetben. Ő a földi gyérítést tarja a leghatékonyabbnak, hiszen a légi beavatkozást a lakóterületek felett nem lehet végezni, kizárólag a város külterületein szórhatnák a permetet. Elmondása szerint a vegyszer hatóanyaga a szúnyogokat, legyeket irtja és sajnos a méhekre is veszélyes, de az emberre nem, persze valamilyen szinten minden vegyszer veszélyes lehet. Feszty Zsolt szerint is meggondolatlan és elhibázott volt a város kommunikációja ez ügyben. Továbbá rákérdezett, hogy a most megszavazandó további 30 ezer euró meddig és mire lesz elég.
A jövőre nézve ő is a biológiai beavatkozást szorgalmazta. Korpás Péter véleménye szerint el kell menni tanácsért a szomszédba, Magyarországon megoldották a dolgot, a turisták életét nem keserítik a szúnyogok. Érdekesnek találta, hogy az előző légi gyérítés kapcsán, 2017-ben keltezett szerződés alapján 1400 hektár volt meghirdetve és 14 ezer euróba két beavatkozás belefért, most viszont 2500 hektárt hirdettek meg és a három megszólított, csak e-mail címmel azonosított jogi személy közül csupán egy küldött be érvényes árajánlatot. Soós Tibor ezt a felvetést személyeskedésnek minősítette Korpás Péter részéről, amiben a Ipóth Szilárd is támogatta, számon kérve Korpás úr Soós úrra vonatkozó facebookos kommunikációját.
A képviselők végül megszavazták a szúnyogirtási keret további 30 ezer euróval való megemelését.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják-e a légi gyérítést, Andruskó Imre viszont elvetette a szavazást, mivel szerinte a polgármester így próbálja a felelősséget a képviselőkre hárítani.
A többség (14 ember) ennek ellenére támogatta a légi beavatkozást!
Az interpellációk kapcsán Korpás Péter megkérdőjelezte a városüzemeltetési főosztály új vezetőjének informatikai hozzáértését, a polgármester úr válaszában elmondta, hogy az előző osztályvezető fő kritikusa pont Korpás Péter volt és most azt kéri számon, hogy miért egy új vezető került kiválasztásra. Korpás Péter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sajnálatos, hogy csak két jelentkező volt a posztra.
Bauer Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több az autó a belvárosban, ahol egyébként tilos a közlekedés. Feszty Zsolt pedig a Nádor utca parkolási rendezését kérte számon a Marianum-óvoda előtti részen, továbbá felhozta a közvéleményt egy ideje foglalkoztató azbeszt-ügyet is. Szerinte minden bontás előtt engedélyt kell kérni a hulladékkezeléssel kapcsolatban és a bontást végző cégnek jogilag és szakmailag alkalmasnak kell lennie a bontás szakszerű elvégzésére. A polgármester elmondta, hogy a bontást végző vállalkozótól bekérte a hulladék szakszerű eltávolítását és elhelyezését bizonyító okmányokat.
Knirs Imre a Nádor utcai városi illemhely működésével, további sorsával kapcsolatban fogalmazott meg kérdést, azt szerette volna tudni, hogy miért nem működik. Továbbá nehezményezte a Nádor utcai szökőkút áldatlan állapotát, valamint rákérdezett arra is, hogy igaz-e az a hír, hogy a város kap 5 millió eurót a szlovák államtól a volt poliklinika épületének felújítására. A polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy nagyobb rendezvények idején működik a WC, máskor nem, de a belvárosban van három másik nyilvános illemhely. A Nádor utcai vízi attrakció felújítására a Knirs képviselő úr által felajánlott 10 ezer euró nem lesz elég. A poliklinikával kapcsolatban cáfolta a hírt, hogy a szlovák állam adna bármennyit is erre a célra. Ipóth Szilárd az alkalmazkodni képtelen lakosok problémájára hívta fel a figyelmet a busz- és vonatpályaudvar, valamint a szociális biztosító épülete szomszédságában található parkos területen. A polgármester elmondta, hogy javasolni fogja a rendőr-kapitánynak, hogy intenzívebben ellenőrizzék a helyet és igyekezzenek rendet tenni, ha szükséges.
A testület elfogadta a Com-Média cég alapszabály-módosítását a benyújtott javaslat értelmében, ami lehetővé teszi, hogy az ügyvezetői posztot a cégnél középfokú végzettségű személy is elláthassa, ami Feszty Zsolt véleménye szerint visszalépést jelent, hiszen 1998-tól mindeddig a poszt betöltéséhez felsőfokú végzettség kellett.
16 órától, a lakossági felszólalások kapcsán, Bósza János az azbeszt-üggyel kapcsolatban hazudozással vádolta meg a polgármestert és kérte, hogy nevezze meg a céget, amely szerinte a szakszerű bontást végezte. Keszegh Béla polgármester azzal hárította el a kérdést, hogy Bósza úr ne vizsgáztassa őt, minden papíron lesz hamarosan. Erre Bósza úr az állította, hogy a bontásra nem volt engedély, vagyis a bontás illegálisan történt! Végül 30 napon belül írásban kért választ a kérdésére.
Az idősek otthona és a KOMVaK éves zárását is végül elfogadták a képviselők. Andruskó Imre véleménye szerint az éves 1,2 millió köbméternyi vízveszteség óriási, amit egyes vezetékek nagyon rossz állapota okoz. A cég ellenőrzőszerve kapcsán egyes képviselők furcsállották, hogy olyan személy lett megválasztva, aki gyakorlatilag a saját tevékenységét is ellenőrizni fogja. Patrik Ruman képviselő, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az alkalmazottak maguk közül választották ki a hölgyet, a cégvezetés semmilyen módon nem befolyásolta a döntést.
Andruskó Imre a tőke jellegű kiadások kapcsán javaslatot tett a betervezett ingatlanok (Megyeháza, Zichy-palota, Tiszti pavilon) javítása mellett a volt poliklinika épülete tetőszerkezetének javítására is jóváhagyni 300 ezer eurót, de a javaslata nem kapott kellő támogatást.
Kiderült az is, hogy mennyi lesz pontosan a szeptembertől bevezetendő "ingyenebéd" tervezett valós költsége lebontva a városi iskolák és pl. az egyházi iskola növendékei, valamint a nyugdíjasok és a nem komáromi illetőségű személyek számára. Andruskó Imre azt javasolta, hogy minden komáromi iskola diákja azonos hozzájárulást fizessen. A polgármester szerint azért van a különbség, mivel a város mintegy 700 ezer eurót költ a városi fenntartású iskolakonyhák felújítására és bővítésére. A nem városi iskolák diákjai nagyobb összegű, 15 cent helyett (a városi általános iskolák esetében ennyi a szülő hozzájárulása egy ebédhez) 95 centes hozzájárulása indokolt és igazságos Ondrej Gajdáč szerint is. Andruskó Imre javaslata ezúttal sem kapta meg a kellő támogatást. Az eredeti javaslat lép így érvénybe.
Sebő Zsolt számos kritikával illette a Komáromi Napokat az idei rendezvényt összegző tájékoztató anyag kapcsán. Összegezve így fogalmazott idézve az egyik bizottsági tagot: Túl rövid volt és túl drága. Andruskó Imre szerint a jövőre nézve el kellene gondolkodni más koncepció mentén szervezni a fesztivált.
A városi tulajdonú termőföldek kapcsán Horváth Attila azt javasolta, hogy versenytárgyalás útján kerüljenek bérbeadásra a parcellák, ami bevételnövekedést jelenthet. A polgármester is támogatná a pályázatot, de akkor minden esetben egyenlő feltételekkel. Mások pedig a megbízhatóságot és az eddigi bérlők tevékenységének és hozzáállásának ismeretét helyeznék előnybe, ezzel szavatolva, hogy a földek ne kerüljenek úgymond "rossz" kezekbe, például a nem túl jó hírű sertésfarmok tulajdonosaihoz. Végül minden benyújtott javaslatot megszavazott a testület.
Az egyéb programpont keretében Korpás Péter bejelentette, hogy lemond az informatikai és digitalizációs szakbizottsági tagságáról, amit a polgármester tudomásul vett.

A teljes programot ITT találják meg.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a tanácskozásról!


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi