5. testületi ülés


A komáromi képviselő-testület ötödik ülésére 2019. március 14-én 13.00 órától került sor.

A (régi) szokásokhoz híven az 5. testületi ülés is a képviselői interpellációkkal kezdődött. A napirend előtt Kovács Dávid levonatta a Com-média kérvényét a digitális frekvenciaáthelyezéssel kapcsolatban. További pontosítást kért ez ügyben és a kérdés elnapolását kérte. Az interpellációk kapcsán egyebek mellett Andruskó Imre a szerinte érzéketlen végrehajtásokkal kapcsolatban kérte számon - ismételten - a polgármestert. Less Károly egy mozgássérült hölgy kérését tolmácsolta, aki szeretne a város felett repülni. Horváth Attila a belváros közbiztonságának növelése érdekében kért kamerafelügyeletet főként az Európa udvar területére. Knirs Imre ismét a volt poliklinika épületének egyre romló állapotával, felújítási koncepciójával kapcsolatban kért felvilágosítást.
A főellenőri vizsgálatok kapcsán Andruskó Imre a tavaly év végi - aggályosnak minősített - autóvásárlás ügyében kért pontosítást, Feszty Zsolt pedig az idősek otthonában végzett újabb vizsgálatot sokallta. Csintalan Miklós az idősek otthonával kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan, például kisközségi intézetek, amelyek önkormányzati támogatás nélkül is képesek működni és teljeskörűen ellátni feladatukat. Andruskó Imre és Ondrej Gajdáč alpolgármester is az önálló fűtésrendszer kialakításában látja az idősek otthona jobb gazdálkodásának a zálogát.
Jóváhagyták a Calor városi hőszolgáltató cég ez évi munka- és gazdasági tervét. Az eddigi cégigazgató, Ľuboš Veľký május végén befejezi tevékenységét a cégben, Keszegh Béla polgármester versenypályázat útján javasolta kiválasztani az utódját.
A komáromi várban található kaszárnyaépület tetőszerkezete utolsó szakaszának felújítására és egy modern információs központ létesítésére kíván pályázatot beadni az illetékes szakminisztérium felé a város, mégpedig 950 ezer euró értékben, amihez a testület jóváhagyta a város által biztosítandó 10 százalékos önrész összegét.
Jóváhagyták továbbá a 10 ezer eurós fejenkénti képviselői fejlesztési keret egyes tételeit, amiben eddig 23 képviselő megegyezett. Tárnok Magdaléna ezzel kapcsolatban kérte a testületet, hogy a jövőben ne aprózzák szét a fejlesztési keretet. A polgármester elmondta, hogy a fejenkénti kvóta nem a teljes fejlesztési keret, amivel a testület rendelkezik.
Szintén zöld utat kapott a városi rendőrség által kért, 10 ezer eurós biztonsági térkamera-fejlesztési pályázat, amelyre jóváhagyták a kétezer eurós önrészt is.
A szeméttárolók felújítási, illetve a kommunális hulladékkezelés három évre szóló koncepciója kapcsán Varga Tamás alpolgármester ismertette a város ez irányú elképzelését, amely masszív betonszarkofágba zárt, speciális kulccsal zárható tárolórendszer telepítésével számol, amelyhez sokkal nehezebb az illetéktelen személyek számára a hozzáférés. A tervek szerint az idei évben előreláthatólag 6-7 szeméttároló-fészek kerülne felújításra.
Knirs Imre támogatta az elképzelést és arra kérte a városvezetést, hogy ösztönözze a városi rendőrséget arra, hogy erélyesebben lépjenek fel a kukázókkal szemben. Varga Tamás elmondta, hogy ez ügyben az utóbbi időszakban nagymértékben nőtt a rendőri intézkedések száma.
Andruskó Imre szerint a szelektálásra is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ami hosszú távon akár csökkentheti azt a tételt, amivel a város a hulladékgazdálkodást dotálja.
Bauer Ildikó a nagyobb térfogatú, süllyesztett tárolókkal számoló változatot szorgalmazta, amire Varga Tamás elmondta, hogy ez a lehetőség hétszer drágább megoldás, ráadásul a mérnöki hálózat sűrűsége miatt sokkal bonyolultabb a létesítésük.
A város a Comorra Servis szolgáltató cégén keresztül nagyságrendileg 400 ezer eurót szándékozik az iskolakonyhák korszerűsítésére, valamint a közétkeztetés támogatására költeni, mivel az ingyenes óvodai és alapiskolai étkeztetés bevezetése nyomán nagymértékben megnő a kiadandó ételadagok száma és ezzel arányosan (sajnos) a város hozzájárulása is a közétkeztetéshez, amiről Ondrej Gajdáč tájékoztatta a testületet.
Szabó Ingrid városfejlesztési hivatali osztályvezető a város által az idei évre tervezett beruházási tételeket ismertette a képviselőkkel, amely a már említett tervek mellet az egyéb, nagyobb volumenű tételeket tartalmazta.
Minden beterjesztett javaslat problémamentesen át is ment.
A 16 órai lakossági hozzászólások keretében Knihár Mihály úszóedző a reggeli uszodai edzésekért a város által kért 10 eurót sokallta és kérte az ár csökkentését. Bósza János - egyebek mellett - az Erzsébet-sziget végében tervezett lakópark további sorsával kapcsolatban érdeklődött, valamint megkérdőjelezte a volt Grand-kávéház épülete eladási szándékának helyességét, szerinte jobb lenne, ha a város az eladás helyett inkább felújíttatná és úgy adná bérbe.
A polgármester a szigeti beruházással kapcsolatban elmondta, hogy épp a jelen testületi ülésen kerül a téma terítékre a területi fejlesztési terv módosítása kapcsán.
Kiderült, hogy az említett jégtörőbeli lakóparkot építeni szándékozó cég elállt a tervének megvalósításától, így a fejlesztési tervre vonatkozó módosítások zöld utat kaptak.
A háromötödös ingatlaneladási és bérleti kérelmek is - kivétel nélkül - jóváhagyásra kerültek.
A városi mezőgazdasági földterületetek bérbeadása kapcsán Molnár Marian részéről elhangzott, hogy jó lenne előnybe helyezni a helyi gazdákat, akik megóvják a földek minőségét és környezetbarát módon tevékenykednek majd. A főellenőr véleménye szerint nyilvános versenytárgyalás esetében senki sem zárható ki a versenyből. Így például a dániai hátterű sertésfarm-tulajdonosok is pályázhatnak. Less Károly szerint a bérleti díj háromszorosára emelése túl sok, szerinte a hektáronkénti 140 eurós ár megfelelőbb lenne a javasolt 193 eurós átlagár helyett. Az Agref cég esetében át is ment a 140 eurós ár. A többi kérvény statisztikai átlagáron lett jóváhagyva, kivéve a Broz természetvédelmi csoport kérvényét, amely a védett területeket hektáronkénti 1 eurós, szimbolikus összegért kérvényezte és kapta meg.
A Davydov Building Kft, amely korábban a szigeti jégtörő árterületen szeretett volna lakóparkot építeni és később elállt a tervétől, - amint kiderült - megvásárolta a Belső körúti volt romatelep (a nyitóképen) területét mintegy 288 ezer euróért. A tervek szerint ott építenének lakóparkot.
Meghirdetésre került a volt Lehár épület (Grand kávéház) eladási szándéka is nyilvános versenytárgyalás útján, 559 ezer eurós kikiáltási áron.
A további vagyonjogi, a nyári teraszokra vonatkozó, valamint a lakás-, szociális- és iskolaügyi kérvények, határozati javaslatok és rendeletek a beterjesztés alapján kerültek jóváhagyásra. Az egész évben üzemelő vendéglátó teraszokra vonatkozó kérvények közül (ezeket bérleti díj ellenében üzemeltethetik a vendéglátó egységek) végül a Klapka téri Allegra pizzéria terasza nem kapta meg a többségi támogatást, mivel - a vitában felmerült információk alapján - a korábbi években nem volt felhőtlen a vállalkozás és a tulajdonos (a város) viszonya.
A Pro Urbe - Városért díj jelöltjei közül (Kiss Péntek József - posztumusz, Keszegh István es Michac Szilvia) végül Kiss Péntek József és Keszegh István lett jelölve a díjra. Less Károly visszavonta Kollár Zoltán jelölését. A díszpolgári címre Koltay Gábor filmrendezőt javasolta a testület.
Döntés született arról is, hogy a város kilép a Csallóközi Városok és Falvak Társulásából, valamint jóváhagyták a város alapszabályzatát és a testület tárgyalási rendjét érintő változásokat. Kivéve azt a indítványt, hogy a szakbizottsági ülések is (a testületi ülésekhez hasonlóan) nyilvánosak legyenek.
A testület végül tudomásul vette a városi rendőrség tevékenységéről, illetve a városi hivatal új struktúrájáról szóló beszámolót.

Az ülés programját ITT találják meg.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a tanácskozásról!


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi