45. testület - az utolsó


A komáromi önkormányzat 45. testületi ülésére 2018. november 15-én 15 órától került sor.

A ciklus (most már tényleg) utolsó ülésén számos fontos pontot nem is tárgyalt a testület, csupán az úgymond vészhelyzetből adódó költségvetési módosításokat hagyták jóvá.
Cúth Csaba az ülés elején felszólalt a testület megkérdőjelezhető legitimitásával kapcsolatban és azt javasolta, hogy a régi testület már semmilyen fontosabb kérdésben ne foglaljon állást, majd egyéb elfoglaltságra hivatkozva távozott a teremből. A felvetés tárgyát az a dilemma képezte, hogy a választások után a régi testület által meghozott döntések érvényesek-e, hiszen néhány képviselő mandátuma az ülés idejére már elvileg megszűnt, jogi szempontból viszont az új testület hivatalos eskütételéig a mandátumuk tovább él. Az alakuló ülést a választások eredményének hivatalos kihirdetésétől számított 30 napon belül köteles az önkormányzat megtartani, így legkésőbb december 11-ig az új városvezetőknek és képviselőknek le kell tenniük az esküt.
Egyébként túl nagy változás nem történt, csupán 7 új képviselő kapott mandátumot, így a 25 fős plénum közel négy ötöde azonos marad. Nőtt viszont a nők létszáma és markáns módon rendeződött át a politikai erőtér. Változások történtek a frakciók létszáma és összetétele tekintetében is.

A választások eredményét és az új testület pontos névsorát a Dunatáj kapcsolódó cikkében találják meg.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a testületi ülésről!

Az ülés programját és a megvitatandó anyagok jegyzékét ITT találják meg.


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi