Komáromban jelentette be Simon Zsolt új pártja életrehívását


Simon Zsolt, volt MKP-s, majd a pártszakadás után Hidas csúcspolitikus és exminiszter a komáromi Tiszti pavilonban bontott zászlót 2018. szeptember 1-jén. Az új centrista formáció a Magyar Fórum nevet kapta, ami a vélemények és politikai irányultság vegyességére utalhat. Ezt a jelen lévő mintegy félszáz szimpatizáns politikai előélete is alátámaszthatja. Az elhangzottak alapján főként a magyar ajkú választópolgárok szavazataira támaszkodnának majd, de szeretnék megszólítani a magyarok által lakott régiók szlovák nemzetiségű lakosait is.

Újságírói kérdésre a leendő pártvezető megkérte a szimpatizánsokat, hogy valljanak színt, ki volt az MKP és ki a Híd tagja. Mindkét esetben több kéz lendült a magasba.
Az előkészítő bizottság meghatározó tagjai közül érdemes megemlíteni a komáromi Bodoki Péter vállalkozót, aki az új párt főbb alapelveit, irányultságát fedte fel a sajtó és a közvélemény számára, valamint Gál Zsolt politológust, aki a pártfinanszírozás újszerű megközelítését tudatta a jelenlévőkkel. Róla érdemes tudni, hogy számos esetben szerepelt a szlovák médiában és az Új Szó hasábjain politológusi minőségében és a magyarországi viszonyokkal, valamint a jelenlegi kormánypárttal és a miniszterelnökkel kapcsolatban igencsak elmarasztaló szellemben nyilvánult meg. Az ismertebb komáromi közéleti szereplők közül említést érdemel Tárnok Magda, aki a Selye János Gimnázium szülői szövetségének elnök asszonya és korábban szoros szálak fűzték a helyi Híd-alapszervezethez, amely színeiben korábban önkormányzati képviselőként is megmérettette magát.
A célokról annyi derült ki, hogy megpróbálják mielőbb összegyűjteni a bejegyeztetéshez szükséges tízezer támogató aláírást és becsatornázni a két nagy magyar, illetve vegyes párt kiábrándult szavazóit, és szeretnék elérni, hogy a 2020-as parlamenti választásokon megszerezzék a szavazatok 3 százalékát, ami szavatolná a leendő tagok által a pártkasszába kölcsönként befizetendő támogatás megtérülését. Meglátjuk, mindez sikerül-e.
Nézzék meg a sajtótájékoztató teljes, vágatlan felvételét!


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi