38. testület


A komáromi önkormányzat idei első, sorrendben 38. ülésére 2018. február 8-án 13 órától került sor.

A programpontok közül komolyabb vita a Köles Balázs, sikeres billiárdjátékos által kért telek sorsa körül alakult ki, amelyen modern billiárdközpontot szeretett volna felépíteni a kérvényező. A terv ellenzői viszont nem tartják jó választásnak a sportcsarnok melletti területet, mivel a zöldterület beépítése nézetük szerint túlzott zsúfoltsághoz vezetne. A város főépítésze is hasonló álláspontot képvisel. A támogatók azzal érvelnek, hogy ha valaki önerőből szeretne valamit létrehozni, azt az önkormányzatnak nem lenne szabad akadályoznia. A helyzet az eladási szándék korábbi jóváhagyása óta annyiban változott, hogy a környéken lakó mintegy félszáz lakos levélben tiltakozott a központ építése ellen. Véleményüket Szabó Árpád vállalkozó a testületi ülésen személyesen tolmácsolta. A hosszú, olykor szenvedélyes vita után a testület végül elvetette az eladási szándékot, így a sportcsarnok mellett egyelőre biztosan nem épülhet fel a billiárdcsarnok.

További fontos döntés volt a komáromi hőszolgáltató cég a várossal hosszú évek óta húzódó telekvitájának rendezése. A rendezésre javasolt telkek a cég által elfogadhatónak tartott összegért való megvásárlását a testület végül elnapolta.

Döntöttek viszont arról, hogy megpróbálják értékesíteni a legutóbb egyetemi rektorátusként üzemeltetett Lehár-épületet, amelynek kikiáltási árát 600 ezer eurós összegben határozták meg.

Zöld utat kapott továbbá a hajógyár területén működő hajóépítő- és gépgyár nonprofit szervezetének kérvénye is, amely hosszú távra veszi bérbe az új várban található kaszárnyaépület egy részét szállodaüzemeltetési célból azzal, hogy az épületre fordított pénzt az üzemeltető úgymond lelakhatja.

A Pons Danubii határon átnyúló idegenforgalmi társulás játszótér-projektjével kapcsolatban nem alakult ki komolyabb vita, pedig korábban többen vélekedtek úgy, hogy nem túl szerencsés a rózsakerti elhelyezés, mivel azzal a termálfürdő esetleges területi bővítése viszonylag hosszú időre lehetetlenné válik és a fenntartási és őrzési költségek is az önkormányzatot terhelik majd. A társulást az új megállapodás értelmében a város váltja a projekt kapcsán, amivel magára vállalta a projekt előfinanszírozásának terhét és a később felmerülő költségeket is.

Jóváhagyásra került a kulturális és a sportalap keretösszegének elosztása is, ami sokak meglepetésére a vártnál simábban, szinte szürreális egyetértésben zajlott.

A másik jelentős téma a városi ingatlankezelő vállalat, a Comorra Servis járulékos szervezet idei költségvetésének megtárgyalása és számos más téma a folytatásra marad, amit jövő szerdán 14 órától tartanak majd a városatyák.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a testületi ülésről!

Az ülés programját és a megvitatandó anyagok jegyzékét ITT találják meg.


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi