35. testület


A komáromi önkormányzat 35. ülésére 2017. szeptember 28-án 13 órától került sor.

Az ülés immár hagyományosan a hosszadalmas és meglehetősen kaotikus programpont-változtatással indult. Miután a sorrend letisztult, jöhetett a testületi határozatok teljesítése kapcsán felmerülő, immár szintén hagyományosnak mondható csörte. A leghevesebb ellentét Ondrej Gajdáč és Keszegh Béla között alakult ki, akik egymás szemére vetették a képviselői zsargonban csak arany, illetve gyémánt járdának nevezett járdafelújítás közbeszerzési eljárásának és kivitelezési árának jogosságát. A szlovák gimnázium igazgatója a vita nyomán az alpolgármester által a jelenleg zajló, átfogó útfelújítás közbeszerzésének és költséghatékonyságának főellenőri vizsgálatát kiegészíttette a Temető sori és a szlovák gimi előtti járdafelújítás vizsgálatával.
Majd jöhetett a közvélemény által leginkább várt "elkerülőút-gate". A mintegy kétórás vita során mindenki szót kapott, aki el szerette volna mondani véleményét (képviselők, polgárok pro és kontra). Bastrnák Tibor - parlamenti képviselőként - több ízben is szót kért és próbálta a testületet és a tiltakozó polgárokat meggyőzni az elkerülő út fontosságáról. Azt, hogy milyen sikerrel, nem tudtuk meg, mivel végül - amint az várható volt - a képviselők ismét elnapolták a döntést. Ezúttal novemberre, mivel a szakemberek ígérete szerint a városatyák akkor kapják kézhez azt a tanulmányt, amely állítólag segíthet majd a megalapozott döntéshozatalban.
A testület további részében, a lakossági panaszok meghallgatása után, a város által nyújtott sporttámogatás növeléséről vitáztak a képviselők. A vita hevében különböző lakossági csoportokat állítottak egymással szembe. Konkrétan az egyik érv az volt, hogy ha a sportra többet ad a város, mit szólnak majd hozzá a város kötelékébe tartozó minimálbér közeli juttatásért dolgozók százai. Néhány esetben a közelgő megyei választásokkal magyarázható kampányízű expozék sem hiányoztak. Ez ügyben Less Károly és ismét Keszegh Béla kapott úgymond hajba, olcsó kampányízű populizmussal vádolva meg egymást. A sportalap jövő évi 260 ezer euróról 390 ezerre, majd 2018-ban 520 ezerre való növeléséről, amit Knirs Imre javasolt, végül nem is szavaztak a képviselők, mivel az önkormányzat házszabálya ezt a kellő szakbizottsági és tanácsi megtárgyalás híján nem teszi lehetővé.

Folyt. köv., jövő csütörtökön.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a testületi ülésről!

Az ülés programját és a megvitatandó anyagok jegyzékét ITT találják meg.


Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi