34. testület


A komáromi önkormányzat 34. ülésére 2017. június 22-én 13 órától került sor.


Az ülés programján számos fontos pont volt, amelyeknek - immár szokás szerint - csak egy részét tárgyalták meg a képviselők. A folytatásra június 29-én 13 órától kerül sor. A vitatott programpontok között szerepelt a főellenőr jelebtése a KOMVaK cégben elvégzett vizsgálatáról, amit egyesek elégedettséggel nyugtáztak, mások viszont nagyon kevésnek és úgymond barátinak találtak.
A leghevesebb vita és polémia az új Duna-híd tervezett megépítése nyomán várható, a városon áthaladó tehetforgalom megnövekedése miatt szükséges északi elkerülő út nyomvonala körül alakult ki. A képviselők egy része elutasítja a viszonylag rövid időn belül (4-5 év) kivitelezhetőnek mondott, Holt-Vágot érintő nyomvonalat, viszont az alternatívának felvázolt szélesebb ívű nyomvonalat a gadóci és kavai lakosok képviselői utasították el. A képviselők végül tanácstalanságuk manifesztációjaként levonatták az anyagot a napirendről. Ezzel maradt minden a régiben, hiszen a korábbi (2005-ös) területrendezési tervben is a Holt-Vágon átívelő nyomvonal szerepel.
A minisztérium szakemberei véleménye szerint nem lenne túl bölcs dolog megváltoztatni a már korábban jóváhagyott nyomvonalat, amire a felső szervek is rábólintottak már, mert az valójában azt jelentené, hogy mindent előről kellene kezdezi (ami a megvalósulásig mintegy két évtized), ráadásul nincs garancia arra sem, hogy az új útvonalat minden érintett szakmai szerv jóváhagyja. A meglévő terv esetében ez adott, ráadásul - amennyiben a parlament megszavazza az adóssággát feloldását - az elkerülő út rövid időn belül kivitelezhetővé válik.
Amint az ülésen többször elhangzott, ez esetben nincs jó döntés, csak rossz és nagyon rossz lehetőségből választhatnak a képviselők. A legrosszabb viszont az lenne, ha Komárom elkerülő út nélkül maradna, mivel az nemcsak az életkörnyet, az utak minőségének és az életkörülmények romlását hozná magával, de a gazdasági előrelépés, iparosodás lehetőségét is elodázná. Hiszen tudjuk, az ipar ott telepedig meg, ahol jó az infrastruktúra, és az észa-déli korridor részeként így Komárom is a fejlődés főcsapásában találhatná magát.
A poliklinika eladására (bérbe adására) már nem jutott idő, pedig ezt a szavazást is nagyon sokan várták és figyelték az előzetes történéseket.
Megerősítette viszont posztján a korábban megbízott Com-média ügyvezető igazgatót, Batta Györgyöt a testület a vezetői posztján, mivel az egyetlen kihívó pályázati anyaga hiányosnak bizonyult, így valójában verseny nélkül, egyetlen indulóként futott be győztesként a korábban főszerkesztőként dolgozó városi képviselő.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a testületi ülésről!

Az ülés programját és a megvitatandó anyagok jegyzékét ITT találják meg.

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi