33. testület - második folytatás


A komáromi önkormányzat 33. ülésének második folytatására 2017. június 1-jén 15 órától került sor.


Mivel a 33. ülés folytatásán sem sikerült átvenni az összes anyagot, csupán harmadjára került pont a 33. ülés(szak) végére. A legfontosabb téma az új Duna-hídra csatlakozó elkerülő út nyomvonala kapcsán a közvélemény körében kialakult vita miatt a város területrendezési tervének esetleges módosítására vonatkozott. Az önkormányzati szereplők (képviselői csoportok, városvezetés és hivatal) ezúttal sem tudtak azonos nevezőre jutni a kérdésben, ezért a pontot elnapolták a következő ülésre, hogy több idő legyen érdemi álláspontot kialakítani. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy vagy a Hol-Vág felett, mellett vezet majd az elkerűlő út, vagy hosszú ideig sehol. Persze ennél sokkal árnyaltabb és összetettebb a kép, amit az ugyan meddő, mégis kellőképpen heves testületi vita is bizonyított.
A másik fontos döntés az izsai szemétlerakatot üzemeltető cég a komáromi kommunális hulladék elhelyezési díjának mintegy 20%-os növelésére tett javaslatának jóváhagyása, illetve elutasítása volt július 1-jei hatállyal. A cégvezetők a többletbevételt a telep kibővítésének és az új törvényi előírásokkal összhangba hozásának költségeire fordítanák, azzal hogy így újabb évtizedekre megoldódna a város hulladékának izsai tárolása, ami értelemszerűen olcsóbb, mintha más - távolabbi - lerakatokra hordatná el a szemetét a város. A javaslat végül elfogadásra került, tudatában annak, hogy az így megnövekedett költségre (mintegy 20 ezer euróról van szó év végéig) nem volt előzetesen előirányozva költségvetési fedezet, így ezt a pénz a hivatalnak valahol meg kell majd takarítania, vagy más területekről kell átcsoportosítania.

Nézzék meg élő közvetítésünk felvételét a testületi ülésről!


Az ülés programját és a megvitatandó anyagok jegyzékét ITT találják meg.

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi