március 15-i ünnepség a Klapka téren


Komáromban a központi március 15-i ünnepség hagyományosan a Klapka téren zajlott.

Elsőként a Szózat hangzott el a Concordia Vegyeskar tolmácsolásában, Stubendek István vezényletével, majd Keszegh István, a helyi Csemadok alapszervezet elnöke köszöntötte az ünneplőket. Utána a helyi Selye János Gimnázium diákja, Szebellai Dániel szavalata következett, majd a jelenlévők meghallgatták Borhy László, történész, egyetemi tanár, az ELTE Régészettudományi Intézete igazgatójának ünnepi beszédét. A történelmi visszatekintés számos olyan részletre is rávilágított a komáromi történések kapcsán, amit sok komáromi sem tudatosított eddig és minden helyit és környékbelit büszkeséggel kellett, hogy eltöltsön az elődök, a komáromi polgárság, lakosság kiállása a forradalom eszméi mellett és a katonaság segítése, támogatása a legnehezebb napokban, órákban is.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a politikai, az állami és önkormányzati, valamint a társadalmi intézmények és szervezetek koszorúinak elhelyezésével zárult Klapka György tábornok szobrának talapzatánál.

Nézzék, hallgassák meg az utóbbi évek egyik legérdekesebb és legösszeszedettebb ünnepi beszédét!

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi