29. testület


A komáromi önkormányzat 29. ülésére 2017. január 26-án 13 órától került sor. Nézzék meg élő közvetítésünket a testület üléséről felvételről!

Az év első rendes ülésén ismét számos témakörrel foglalkoztak a város képviselői. Egyebek mellett a következő pontok szerepeltek az ülés meghirdetett programján: főellenőri beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről, beszámoló a határozatok teljesítéséről, a városi idősek otthona, a vmk, a Comorra Servis költségvetési javaslata és anyagi jellegü kérvényei a 2017-2019-es időszakra vonatkozólag, beszámoló a városban 2016 decemberéig megvalósult beruházásokról, beszámoló a városi járdák összefüggő javításának menetéről,  kérvények és javaslatok szociális, sport-, oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben, tájékoztató anyag a városi idegenforgalmi iroda átruházásáról a Dunamente Regionális Desztinációs Ügynökség hatáskörébe, kérvények és javaslatok vagyonjogi és lakásügyekben, tájékoztató anyag a város közbeszerzéseiről. Nagyobb vitát a Temető soron a tavalyi évben felújított járdaszakasz közbeszerzése körül alakult ki. Többen kifogásolták a felújításra fordított összeg nagyságát, valamint a közbeszerzés kettéválasztásának tényét. Az ülés közepén, 16 órától teret kaptak a lakosok felvetései. Az Erzsébet-szigeten lakó házaspár az újonnan felépült családi házak miatti házszámváltoztatást kifogásolta. Bósza János ismét kérdőre vont néhány önkormányzati döntést. Feszty Zsolt a házszabály után egy újabb határozatott hozott be a testületre ismételt szavazásra. Egyesek szerint veszélyes precedenst teremtve ezáltal. Ezúttal a Komáromi Jókai Színház számára korábban elutasított 15 ezer eurós támogatás ügyében történt "repeta". Ebben vélhetően szerepe volt annak a masszív médiavisszhangnak is, ami a korábbi elutasítást követte. Ezúttal a testület igent mondott a színház támogatására. Az ülés végén a képviselők is teret kaptak a polgármester úr interpellálására és a városvezetésre vonatkozó kérdések megfogalmazására.
Hosszú idő után első ízben fordult elő, hogy az ülés egy nap alatt befejeződött.

Az ülés programját és a megvitatott anyagok jegyzékét ITT találják meg. A korábbi ülések videóit pedig ITT.

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi