24. testület - folytatás


A komáromi önkormányzat 24. testületi ülésének folytatásáról készült élő közvetítés felvétele.

A 24. ülés folytatásán sor került a Com-média Kft. (a városi televíziót és lapot kiadó cég) átmeneti jelleggel megválasztott ügyvezető igazgatójának megválasztására. Andruskó Imre javaslatára Batta Györgyöt hagyta jóvá a testület minimális többséggel. Less Károly Králik Róbertet, Keszegh Béla pedig Bajkai Jánost javasolta a posztra, de mivel Batta György az első szavazás során megszerezte a jelenlévő képviselők többségi jóváhagyását, a másik két jelöltről már nem szavazott a testület.
A képviselők a továbbiakban nem adtak zöld utat az ingatlanadó emelését előirányzó hivatali javaslatnak, amit a törvény módosítása indokolt, de a képviselők az emelés mértékét túlzottnak vélték és a fokozatos, három-négy év alatti emelést kérték a hivataltól.

Az ülés programját ITT találják meg. A korábbi ülések videóit pedig ITT.

Írj megjegyzést!

Újabb Régebbi